Send SMS

Klik her for at sende SMS til brugere og hold

Klik her for at sende SMS til brugere og hold

Nu vises automatisk de hold du kan skrive til. Marker et hold og klik på "Send SMS" - eller...

Nu vises automatisk de hold du kan skrive til. Marker et hold og klik på "Send SMS" - eller...

..klik først på holdets navn for at vælge enkelte modtagere

..klik først på holdets navn for at vælge enkelte modtagere

Du kan nu skrive og sende beskeden

Du kan nu skrive og sende beskeden
  1. UMS advarer automatisk hvis man skriver til en bruger uden mobilnummer - der sendes en email i stedet
  2. Husk at sætte flueben, hvis du f.eks selv vil have en kopi af beskeden m.m.

Klik på "Vi manglende numre" - kursister der ikke har oplyst mobilnummer vises med rødt og skal måske kontaktes på anden måde

Klik på "Vi manglende numre" - kursister der ikke har oplyst mobilnummer vises med rødt og skal måske kontaktes på anden måde

Sæt flueben ved enkelte brugere og klik på "Tilføj til liste". Du kan på den måde "samle" brugere fra forskellige hold og sende en fælles besked til dem.

Sæt flueben ved enkelte brugere og klik på "Tilføj til liste". Du kan på den måde "samle" brugere fra forskellige hold og sende en fælles besked til dem.

Klik på "Vis liste" når du er klar til at sende beskeden