Værktøjer i BookBites-

Hjælpeværktøjer

Tilpas teksten

Nederst på siden er der en lille møtrik. Ved at trykke på den får du en menu frem med juste-ringsmuligtheder - såsom ændring af skrifttype, størrelse, linjeafstand og baggrundsfarve.

På mobildevices kan du også justere skærmens lysniveau.

Linjefokus

Hvis du læser på et iOS-device, kan du slå Linjefokus til i menuen.

Når Linjefokus er slået til, skal du kun fokusere på én linje ad gangen. Du flytter linjen ved at bevæge din finger ned ad skærmen.

Marker tekst for flere værktøjer

Marker et ord eller et stykke tekst for at få flere muligheder.

Der dukker en bjælke op med flere værktøjer, som vi gennemgår på længere nede.

OBS! I webversionen dukker bjælken op i bunden. I app’en dukker bjælken op ved siden af teksten.

Marker tekst og opret note

Under læsningen kan du overstrege tekststykker og oprette noter i bogen.

Det gør du ved at markere et stykke tekst og vælge enten tuschen eller notesblokken i den bjælke, der kommer frem .

Slå ord op

Hvis du bliver i tvivl om, hvad et ord betyder, kan du slå ordet op.

Marker ordet og vælg forstørrelsesglasset. Nu kan du vælge, om du vil slå ordet op i Wikipedia, på Google eller oversætte det i Google Translate.

Oplæsning

Har du brug for ekstra hjælp, kan du få læst højt.

Marker et ord eller et stykke tekst og vælg højttaler-ikonet i bjælken for at få læst op.

Du kan pause oplæsningen undervejs. Juster hastigheden ved at vælge den lille kanin til højre.

Forskel på devices

Læser du på et iOS- eller Android-device, er der automatisk oplæsning direkte i app’en.

Læser du på computer,  kan du bruge App Writer, som vi har på VUC Storstrøm.