Opdel, kopier, klip og hastighed

I det følgende er et videoklip brugt som eksempel, men værktøjerne fungerer ens for både billede og lyd!

(Sågar billeder/fotos kan klippes og kopieres. Her påvirker man dog ikke selve indholdet, men kun varigheden)

Opdel (Split) et videoklip. Start med at placere markøren, hvor klippet skal opdeles

 1. Klik herefter på kanppen "Spilt"
 2. Nu er klippet delt i to
 3. De to stumper kan nu redigeres videre, hver for sig
 4. Blev klippet delt forkert, kan du fortryde handlingen (Alternativt med CTRL+Z)

Du kan kopiere dele af et videoklip ved først at markere området

 1. Træk det grønne håndtag til begyndelsen af sekvensen..
 2. ..og det røde til slutningen af sekvensen
 3. (Vil du kopiere hele klippet, er det nok klikke på selve klippet) Sæt nu kopien ind
 4. Placer den grå markør, hvor det kopiere skal sættes ind
 5. Klik på "Sæt ind"
 6. Nu indsættes kopien ved markøren
 7. Bemærk at din markering "huskes", indtil videre.

Du nulstiller markeringen ved at dobbeltklikke øverst på tidslinjen (Nu samles rødt og grønt håndtag omkring den grå markør)

Klip en stump video

 1. Marken den ønskede del
 2. Klik på "Klip" (Cut)
 3. Den valgte bid klippes ud og "resterne" samles om markøren
 4. Placér markøren hvor stumpen skal indsættes og vælg "Sæt ind"
 5. Klippet indsættes altid på det spor, det kom fra. Skal det flyttes til et andet spor, skal det "trækkes" derop/derned.  

Flyt en hel videosekvens ved at trækken den på plads (Ved større projekter kan det være nemmere at klippe og sætte ind - således kan man undgå at få "smidt"/"sluppet" sekvensen et forkert sted. Alternativt kan man zoome ud, for at få et bedre overblik)

Hastighed:

 1. Du kan ændre på et videoklips hastighed -og dermed varighed- ved at højreklikke på det og vælge "Clip speed". Bemærk at større ændringer i hastighed kan gå ud over både lyd- og billedkvalitet!
 2. Indtast/juster hastigheden. En værdi under 100 sætter hastigheden ned. En værdi over 100 sætter hastigheden op.
 3. Aflæs klippets original-længde
 4. Aflæs længde efter justering
 5. Fjern evt. lyden, hvis du f.eks. ønsker en "slow-motion"-effekt
 6. Bekræft ændringerne

Opdel (Split) et videoklip

Opdel (Split) et videoklip
 1. Start med at placere markøren, hvor klippet skal opdeles
 2. Klik herefter på kanppen "Spilt"

Nu er klippet delt i to

Nu er klippet delt i to
 1. De to stumper kan nu redigeres videre, hver for sig
 2. Blev klippet delt forkert, kan du fortryde handlingen (Alternativt med CTRL+Z)

Du kan kopiere dele af et videoklip ved først at markere området

Du kan kopiere dele af et videoklip ved først at markere området
 1. Træk det grønne håndtag til begyndelsen af sekvensen..
 2. ..og det røde til slutningen af sekvensen

(Vil du kopiere hele klippet, er det nok klikke på selve klippet)

Vælg nu knappen "Kopier"

Vælg nu knappen "Kopier"

Sæt nu kopien ind

Sæt nu kopien ind
 1. Placer den grå markør, hvor det kopiere skal sættes ind
 2. Klik på "Sæt ind"
 3. Nu indsættes kopien ved markøren
 4. Bemærk at din markering "huskes", indtil videre.

Du nulstiller markeringen ved at dobbeltklikke øverst på tidslinjen (Nu samles rødt og grønt håndtag omkring den grå markør)

Du nulstiller markeringen ved at dobbeltklikke øverst på tidslinjen (Nu samles rødt og grønt håndtag omkring den grå markør)

Klip en stump video, ved først at markere den aktuelle bid

Klip en stump video, ved først at markere den aktuelle bid

Klik på "Klip" (Cut)

Klik på "Klip" (Cut)

Den valgte bid klippes ud og "resterne" samles om markøren

Den valgte bid klippes ud og "resterne" samles om markøren

Placér markøren hvor stumpen skal indsættes og vælg "Sæt ind"

Placér markøren hvor stumpen skal indsættes og vælg "Sæt ind"

Klippet indsættes altid på det spor, det kom fra. Skal det flyttes til et andet spor, skal det "trækkes" derop/derned.

Flyt en hel videosekvens ved at trækken den på plads

Flyt en hel videosekvens ved at trækken den på plads

Ved større projekter kan det være nemmere at klippe og sætte ind - således kan man undgå at få "smidt"/"sluppet" sekvensen et forkert sted. Alternativt kan man zoome ud, for at få et bedre overblik

Hastighed

Hastighed

Du kan ændre på et videoklips hastighed -og dermed varighed- ved at højreklikke på det og vælge "Clip speed"

Bemærk at større ændringer i hastighed kan gå ud over både lyd- og billedkvalitet!

Nu kan du justere hastighed/varighed

Nu kan du justere hastighed/varighed
 1. Her indtastes/justeres hastigheden. En værdi under 100 sætter hastigheden ned. En værdi over 100 sætter hastigheden op.
 2. Klippets original-længde
 3. Længde efter justering
 4. Fjern evt. lyden, hvis du f.eks. ønsker en "slow-motion"-effekt
 5. Bekræft ændringerne

Frys videoen med "Extend frame"

Frys videoen med "Extend frame"

Du kan pause et videoklip, således at et enkelt billede bliver på skærmen et bestemt tidsrum.

Placér markøren, hvor videoen skal pauses.

Højreklik på videoklippet og vælg "Extend frame"

Højreklik på videoklippet og vælg "Extend frame"

Vælg antal sekunder og derefter "OK"

Vælg antal sekunder og derefter "OK"

De stiplede linjer indikerer pausen

De stiplede linjer indikerer pausen