Camtasia's layout og tilpasning

Når Camtasia er startet, ser du følgende på skærmen:

  • Menulinje og værktøjer til optagelse, import af medier og producering af video
  • Værktøjer (og disses indstillingsmuligheder) til bibliotek, lyd, teksfelter m.m.
  • Forhåndsvisning af video med indstillinger for videostørrelse, visningsstørrelse afspilningskontrol m.m. OBS: Kvaliteten i forhåndsvisning kan være ringere end det færdige produkt. Fortvivl derfor ikke, hvis video, overgange m.m. hakker en smule!
  • Tidslinje med diverse klippeværktøjer, indstillinger for spor m.m.
  • Du kan justere elementernes størrelse, ved at holde musemarkøren på grænsen mellem dem. Således kan du løbende tilpasse layoutet efter behov
  • I menuen "View" kan du desuden vælge at få vist makører, skjule undertekster m.m.

Når Camtasia er startet, ser du følgende på skærmen

  1. Menulinje og værktøjer til optagelse, import af medier og producering af video
  2. Værktøjer (og disses indstillingsmuligheder) til bibliotek, lyd, teksfelter m.m.
  3. Forhåndsvisning af video med indstillinger for videostørrelse, visningsstørrelse afspilningskontrol m.m. OBS: Kvaliteten i forhåndsvisning kan være ringere end det færdige produkt. Fortvivl derfor ikke, hvis video, overgange m.m. hakker en smule!
  4. Tidslinje med diverse klippeværktøjer, indstillinger for spor m.m.

Du kan justere elementernes størrelse, ved at holde musemarkøren på grænsen mellem dem

Du kan justere elementernes størrelse, ved at holde musemarkøren på grænsen mellem dem

Her er et eksempel

Her er et eksempel

Således kan du løbende tilpasse layoutet efter behov

I menuen "View" kan du desuden vælge at få vist makører, skjule undertekster m.m.

I menuen "View" kan du desuden vælge at få vist makører, skjule undertekster m.m.