Callouts

Med callouts kan du indsætte forklarende tekstfelter, pile og meget andet, der kan give "seeren" information om dit projekts indhold

Start med at vælge "Callouts" (Hvis du ikke kan se knappen, finder du den under "More")

Start med at vælge "Callouts" (Hvis du ikke kan se knappen, finder du den under "More")

Nu vises Callouts i Camtasia - klik på denne pil for at se den komplette liste

Nu vises Callouts i Camtasia - klik på denne pil for at se den komplette liste

Der er flere forskellige typer

Der er flere forskellige typer
 1. Shapes with text: Tekstbokse/talebobler i forskellige faconer
 2. Shapes: Pile og streger, der kan illustrere/forklare indhold i projektet
 3. Sketch motion: Forskellige figurer der tegnes på skærmen
 4. Special: Værktøjer til at sløre indhold på skærmen, fremhæve indhold, oprette hotspots m.m.

De enkelte typer gennemgås herunder - dog ikke alle af typen "Special"

Om at indsætte callouts - generelt for alle typer

Om at indsætte callouts - generelt for alle typer

Placer markøren hvor dit callout skal begynde og vælg derefter den ønskede type

Dit callout placeres på tidslinjen

Dit callout placeres på tidslinjen
 1. Her fader dit callout ind
 2. Selve callout'et
 3. Her fader det ud igen

Du kan justere varigheden ved at trække i kanten af callout'et

Du kan justere varigheden ved at trække i kanten af callout'et

Flyt dit callout ved at trække det til en anden position på tidslinjen

Flyt dit callout ved at trække det til en anden position på tidslinjen

Slet dit callout ved at højreklikke på det og vælg "Delete"

Slet dit callout ved at højreklikke på det og vælg "Delete"

Dit callout skal ligge alene på tidslinjen, eller "ovenpå" et andet visuelt medie for at blive vist!

Dit callout skal ligge alene på tidslinjen, eller "ovenpå" et andet visuelt medie for at blive vist!

Ligger det under et andet visuelt medie, kan det ikke ses i projektet

Ligger det under et andet visuelt medie, kan det ikke ses i projektet

Du kan flytte et callout ved at trække i midten af det

Du kan flytte et callout ved at trække i midten af det

Og du kan ændre størrelse og facon ved hjælp af "håndtagene"

Og du kan ændre størrelse og facon ved hjælp af "håndtagene"

Shapes with text

Shapes with text
 1. Vælg formatering af Border (Kant), Fill (Fyldfarve) og Effects (Slagskygge, spejling m.m.)
 2. Vælg skrifttype, skriftstørrelse og skriftfarve
 3. Fed, kursiv og understreget tekst. Desuden justering (Venstre, centreret, højre) m.m.
 4. Her skrives selve teksten. Er en stor skrifttype valgt, kan det være svært at se hele teksten. Det kan være en god idé at skrive teksten med lille skrifttype og forstørre den bagefter
 5. Fade in/out: Hvor lang tid skal callout'et være om at blænde ind/ud. Dette påvirker dog ikke, hvor længe callout'et ses i projektet!
 6. Tekst box - se herunder...

Text box

Text box

Teksten i callout'et står i en tesktboks, der er indlejret i grafikken

 1. Træk i selve boksen eller de gule håntag, for at ændre placering, størrelse og facon
 2. Det samme kan gøres ved at ændre i disse værdier

Shapes

Shapes

Samme muligheder for kant, fyldfarve, effekter og fade in/out som "Shapes with text"

Sketch motion

Sketch motion

Figurerne tegnes "live" på skærmen

Samme muligheder for kant, fyldfarve, effekter og fade in/out som "Shapes with text"

Bemærk at "Fade in" er erstattet af "Draw time" - her angives hvor hutigt figuren skal tegnes

Special

Special
 1. Pixelate: "pixelerer" dele af projektet for at skjule det
 2. Blur: Slører dele af projektet
 3. Spotlight: Fremhæver dele af projektet ved at mørkne de øvrige dele
 4. Highligt: Overstregningstusch
 5. Text: Indsætter en tekstboks i projektet
 6. Keystroke: Viser tastekombinationer (4 designs til samme funktion)

De enkelte effekter er illustreret herunder..

Pixelate

Pixelate

"Intensity" justerer pixel-størrelsen

Blur

Blur

"Intensity" justerer sløringsgraden

Spotlight

Spotlight

"Intensity" justerer hvor meget det omgivne område skal mørknes

Highlight

Highlight

Samme muligheder som "Shapes with text"

Text

Text

Bemærk at man ikke kan indsætte kant eller baggrundsfarve!

Keystroke

Keystroke
 1. Prøv de 4 forskellige designs - funktionaliteten er den samme
 2. Her "optages" hvad sker på tastaturet og det omsættes til grafik
 3. Brug "håndtagene" til at justere størrelse og placering