IT VejledningerDigitale tjenester og programmerCamtasiaRediger projektVisual properties (Egenskaber for billede/video)

Visual properties (Egenskaber for billede/video)

Med "Visual Properties" kan du justere/ændre egenskaberne for videoklip og billeder

Start med at markere det ønskede videoklip/billede og vælg værktøjet "Visual Properties" (Se evt. under "More")

General

General
 1. Scale: Fungerer som zoom (100% er originalstørrelse)
 2. Opacity (uigennemsigtighed): Et videoklip er som standard 100% uigennemsigtigt. Sættes Opacity ned, bliver billedet mere eller mindre gennemsigtigt og baggrundsfarven (lærredet) eller en underliggende video træder frem
 3. Nulstil billede

Her er Scale anvendt som zoom

Her er Scale anvendt som zoom

Her er Opacity justeret for at give plads til et underliggende billede

Her er Opacity justeret for at give plads til et underliggende billede

Bemærk: Når to visuelle medier forekommer samtidig, er det altid det øverste spor, der vises.

Position/Rotation

Position/Rotation

Position (Værdierne angives i pixels)

 1. Flytter mediet på X-aksen (Vandret). En positiv værdi flytter mod højre, en negativ mod venstre
 2. Flytter mediet på Y-aksen (Lodret). En positiv værdi flytter op, en negativ ned
 3. Flytter mediet på Z-aksen: Det samme som zoom

Rotation (Værdierne angives i grader)

 1. Roterer mediet på X-aksen (Som et lykkehjul). En positiv værdi roterer mod uret, en negativ med uret
 2. Roterer mediet på Y-aksen (Som en drejeskive). En positiv værdi roterer mod uret, en negativ med uret
 3. Roterer mediet på Z-aksen (Tilter billedet frem/tilbage) En positiv værdi tilter billedet ind mod seeren,  en negativ væk fra seeren

Eksempler på position

Eksempler på position

Eksempler på rotation

Eksempler på rotation

Visual Effects

Visual Effects
 1. Drop shadow: Tilføjer slagskygge (Virker kun, hvis mediet er mindre end lærredet)
 2. Colorize: Læg et farvefilter på mediet
 3. Border: Tilføjer en billedkant (Virker kun, hvis mediet er mindre end lærredet)
 4. Remove a color: Fjerner bestemte farve og gør området gennemsigtigt

Drop shadow

Drop shadow
 • Distance: Længden på slagskyggen
 • Direction: Skyggens retning/position i forhold til billedet
 • Opacity: Skyggens gennemsigtighed
 • Blur: Skal skyggen være kompakt eller "fade ud" langs kanten

Colorize

Colorize
 • Color: Vælg bland foruddefinerede farver, eller brug pipetteværktøjet til at opsamle en farve fra mediet
 • Amount: Hvor meget skal filteret påvirke billedet

Border

Border
 • Color: Vælg bland foruddefinerede farver, eller brug pipetteværktøjet til at opsamle en farve fra mediet
 • Thickness: Tykkelsen på rammen. Skydeknappen juster kun på til "10", men du kan indtaste en højere værdi manuelt

Remove a color

Remove a color

Vælg f.eks. "Select Color" og klik med pipetten, hvor farven skal fjernes. Har du et medie med en ensfarvet baggrund, kan baggrunden fjernes helt - den såkaldte "green screen" effekt.

Nu gøres dele af mediet gennemsigtigt og et underliggende medie kan træde frem

 • Tolerance: Jo højere værdi, jo mere af mediet gøres gennemsigtigt
 • Softness: En højere værdi giver en blødere overgang mellem to medier
 • Hue: Ændrer nuancen på farvepaletten
 • Defringe: Rydder op i vildfarne pixels langs kanterne af mediet

Ovenstående værktøjer er af "prøv-dig-frem"-typen. Find ud af, hvad der der virker bedst i netop dit projekt

Add animation

Add animation

Brug "Add animation" til at lave animerede/glidende overgange mellem visuelle effekter

 1. Placer markøren hvor effekten skal være trådt i kraft og vælg "Add animation" (Den grøngule pil indikerer at animationen er indsat)
 2. Anvend nu de effekter, du ønsker
 3. Pilen kan senere flyttes, gøres længere/kortere. Klik på pilen og tryk "Delete" for at slette den igen