Redigér og justér lydklip

Camtasia tilbyder flere måder, hvorpå man kan arbejde med lyd i et projekt. Værktøjerne er de samme i videoklip og lydklip.

Her gennemgås selvstændige lydklip. Se desuden: "Særligt om lyd i videoklip" og "Voice Narration (Indtaling)"

Opdeling af lydklip, kopier, klip og sæt ind foregår på samme måde, som med videoklip. Denne artikel omhandler kun lydrelaterede funktioner.

Start med at markere det ønskede lydspor, og klik herefter på "Audio". Nu ændres lydklippets udseende....og værktøjerne til lydredigering vises:

Enable volume leveling.

Med denne funktion kan du gøre volumen i et lydklip mere ensartet: Svage lyde bliver forstærket og kraftige lyde dæmpes. Til gengæld mister du også lydens dynamik og i nogle tilfælde bliver resultatet fladt/komprimeret.

 • Det er et "prøv-dig-frem"-værktøj. Der er ingen generelle regler for anvendelse, så undersøg om værktøjet gør noget godt for netop dit projekt.
 • Sæt flueben i "Enable...". Vælg nu blandt "High", "Medium" og "Low" volume variation. "Custom settings" kan også benyttes men gennemgås ikke her.
 • OBS: Denne funktion gælder HELE lydklippet. Ønsker du kun at anvende den på en del af lyklippet, skal det opdeles (splittes) først!

Enable noise removal (Støjfilter)

Denne funktion kan benyttes til at fjerne susen/baggrundsstøj fra f.eks. mikrofonoptagelser.

 • Det er et "prøv-dig-frem"-værktøj. Der er ingen generelle regler for anvendelse, så undersøg om værktøjet gør noget godt for netop dit projekt.
 • Sæt flueben i "Enable..." for at tilføje en generelt støjfilter. Klik på "Advanced" for yderligere muligheder
 • Juster filteres følsomhed med skydeknappen, eller indtast en værdi fra 0-100. Jo højere værdi, jo krafigere virker filteret
 • Auto noise training undersøger det valgte lydklip og tilpasser filteret
 • Manual noise training: Marker en stille del af lydklippet (max 5 sekunder) og lad dette være udgangspunkt for tilpasning af filteret
 • Remove clipping: Dæmper meget kraftige lyde, for at undgå overstyring/forvrængning
 • Remove clicks: Fjerner skarpe "klik-lyde" - f.eks. hvis din mikrofon har fanget lyde fra musens knapper under optagelse, og disse generer lydbilledet. Kan også bruges til at fjerne klik-støj fra vinylplader.
 • Click sensitivity: Juster filteres følsomhed med skydeknappen, eller indtast en værdi (0-100)

Volume down/up

 • Her kan du skrue ned og op for lyden - enten i hele lydklippet eller i en markering. Jo flere gange du klikker på disse knapper, jo mere skrues der ned/op.
 • De grønne "knappenålshoveder" (Audio points) indsættes automatisk, når der sker en ændring i volumen
 • OBS: Skruer du for meget op for lyden, risikerer du overstyring/forvrængning!

Fade in/Fade out

Med disse knapper kan lyden tones gradvist ind/ud. Standardlængden for ind/udtoning er 3 sekunder. Camtasia finder selv starten og slutning på lydklippet og det er ikke nødvendigt at placere markøren først

 • Bemærk den skrå, grønne markering i starten og slutningen af klippet. Dette indikerer ændringerne at volumen øges/formindskes
 • De grønne "knappenålshoveder" (Audio points) indsættes automatisk, når der sker en ændring i volumen
 • Du kan manuelt justere "Fade in/out" ved at trække i de grønne "Audio points" med musen

Silence

 • Marker en bid af lydklippet og klik på "Silence" for at dæmpe lyden helt.
 • Markerer du ikke noget specifikt, dæmpes hele lydklippet
 • I praksis kan dette anvendes, hvis du ønsker lyden midlertidigt afbrudt af f.eks indtaling

Indsæt og justér dine egne "Audio points"

Funktionen "Audio point" indsætter et grønt knappenålshovede, som indikerer at volumen ændres midlertidigt.

 • Add audio point indsætter et nyt punkt
 • Remove audio points fjerner audio points - enten i hele lydklippet, eller i en markering
 • Tilføj et "Audio point" for hver gang, der skal ske en ændring i volumen
 • Træk herefter i dine "Audio points": Horisontalt, for at bestemme, hvornår ændringen indtræffer. Vertikalt for at angive ændring i volumen

Clip speed

Lydklip kan gøres kortere ved at slette den overskydende del - det betyder dog at man mister noget af lydklippet.

Med justering af "Clip speed", kan du imidlertid justere hastigheden (og dermed varigheden) af et lydklip, uden at slette noget.

 • Højreklik på lydsporet og vælg "Clip speed..."
 • Indtast/vælg procentdel af originalhastighed. En værdi under 100 sætter hastigheden ned. En værdi over 100 sætter hastigheden op
 • Du kan se klippets original-længde
 • Du kan se klippets længde efter justering
 • Et fluebeniu "Replace audio with silence..." fjerner lyden (Kan anvendes hvis man justerer Clip speed på video og vil vise "slow-motion" uden lyd)
 • OK for at bekræfte ændringer

Når flere lyde optræder på samme tid

Ved at justere på volumen kan man gøre lydsiden af en video behagelig for "seerne". Samtidig kan man fremhæve relevante lyde og dæmpe mindre relevante

 • Er alle lyde lige høje/kraftige, giver det ofte et rodet lydbillede
 • Lad evt. lyde fade ind/ud, for at give en mere behagelig start og afslutning
 • Dæmp mindre vigtige lyde for at give plads til lydeffekter eller indtaling
 • Sørg dog for at holde et stabilt lydniveau - med mindre man ønsker "chock-effekter"

Start med at markere det ønskede lydspor, og klik herefter på "Audio"

Start med at markere det ønskede lydspor, og klik herefter på "Audio"

Nu ændres lydklippets udseende..

Nu ændres lydklippets udseende..

...og værktøjerne til lydredigering vises. Se gennemgang herunder..

...og værktøjerne til lydredigering vises. Se gennemgang herunder..

Enable volume leveling

Enable volume leveling

Med denne funktion kan du gøre volumen i et lydklip mere ensartet: Svage lyde bliver forstærket og kraftige lyde dæmpes. Til gengæld mister du også lydens dynamik og i nogle tilfælde bliver resultatet fladt/komprimeret.

Det er et "prøv-dig-frem"-værktøj. Der er ingen generelle regler for anvendelse, så undersøg om værktøjet gør noget godt for netop dit projekt.

 1. Sæt flueben i "Enable..."
 2. Vælg nu blandt "High", "Medium" og "Low" volume variation. "Custom settings" kan også benyttes men gennemgås ikke her.

OBS: Denne funktion gælder HELE lydklippet. Ønsker du kun at anvende den på en del af lyklippet, skal det opdeles (splittes) først!

 

Før og efter leveling

Før og efter leveling

Bemærk, hvordan lyden, repræsenteret ved "takkerne", udjævnes til et fladt landskab.

Enable noise removal (Støjfilter)

Enable noise removal (Støjfilter)

Denne funktion kan benyttes til at fjerne susen/baggrundsstøj fra f.eks. mikrofonoptagelser.

Det er et "prøv-dig-frem"-værktøj. Der er ingen generelle regler for anvendelse, så undersøg om værktøjet gør noget godt for netop dit projekt.

 1. Sæt flueben i "Enable..." for at tilføje en generelt støjfilter. Klik på "Advanced" for yderligere muligheder
 2. Juster filteres følsomhed med skydeknappen, eller indtast en værdi fra 0-100. Jo højere værdi, jo krafigere virker filteret
 3. Auto noise training undersøger det valgte lydklip og tilpasser filteret
 4. Manual noise training: Marker en stille del af lydklippet (max 5 sekunder) og lad dette være udgangspunkt for tilpasning af filteret
 5. Remove clipping: Dæmper meget kraftige lyde, for at undgå overstyring/forvrængning
 6. Remove clicks: Fjerner skarpe "klik-lyde" - f.eks. hvis din mikrofon har fanget lyde fra musens knapper under optagelse, og disse generer lydbilledet. Kan også bruges til at fjerne klik-støj fra vinylplader.
 7. Click sensitivity: Juster filteres følsomhed med skydeknappen, eller indtast en værdi (0-100)

Volume down/up

Volume down/up

Her kan du skrue ned og op for lyden - enten i hele lydklippet eller i en markering. Jo flere gange du klikker på disse knapper, jo mere skrues der ned/op.

OBS: Skruer du for meget op for lyden, risikerer du overstyring/forvrængning!

Eksempel: Før og efter "volume down"

Eksempel: Før og efter "volume down"

Her er kun en del af lydklippet markeret, inden "Volume down" er anvendt

Her er kun en del af lydklippet markeret, inden "Volume down" er anvendt

De grønne "knappenålshoveder" (Audio points) indsættes automatisk, når der sker en ændring i volumen

Fade in/Fade out

Fade in/Fade out

Med disse knapper kan lyden tones gradvist ind/ud. Standardlængden for ind/udtoning er 3 sekunder

Camtasia finder selv starten og slutning på lydklippet og det er ikke nødvendigt at placere markøren først

Her er begge knapper anvendt

Her er begge knapper anvendt

Bemærk den skrå, grønne markering i starten og slutningen af klippet. Dette indikerer ændringerne at volumen øges/formindskes

De grønne "knappenålshoveder" (Audio points) indsættes automatisk, når der sker en ændring i volumen

Du kan manuelt justere "Fade in/out" ved at trække i de grønne "Audio points" med musen

Du kan manuelt justere "Fade in/out" ved at trække i de grønne "Audio points" med musen

Silence

Silence

Marker en bid af lydklippet og klik på "Silence" for at dæmpe lyden helt.

Markerer du ikke noget specifikt, dæmpes hele lydklippet

 

Her er "Silence" anvendt

Her er "Silence" anvendt

I praksis kan dette anvendes, hvis du ønsker lyden midlertidigt afbrudt af f.eks indtaling

Indsæt og justér dine egne "Audio points"

Indsæt og justér dine egne "Audio points"

Funktionen "Audio point" indsætter et grønt knappenålshovede, som indikerer at volumen ændre midlertidigt

 • Add audio point indsætter et nyt punkt
 • Remove audio points fjerner audio points - enten i hele lydklippet, eller i en markering

Her er markøren først placeret, hvorefter "Add audio point er anvendt"

Her er markøren først placeret, hvorefter "Add audio point er anvendt"

Her er indsat 3 audio points. Disse er markeret, hvorefter "Remove audio points" er anvendt

Her er indsat 3 audio points. Disse er markeret, hvorefter "Remove audio points" er anvendt

Du kan manuelt ændre på lydstyrken ved hjælp af "Audio points"

Du kan manuelt ændre på lydstyrken ved hjælp af "Audio points"

Tilføj et "Audio point" for hver gang, der skal ske en ændring i volumen, I dette eksempel skal lyden dæmpes i en periode. Start med at indsætte 4 audio points

Med musen trækkes de to miderste "audio points" nedad

Med musen trækkes de to miderste "audio points" nedad
 1. Lyden begynder at dæmpes
 2. Herfra bibeholder lyden den lavere volumen
 3. Her begynder lydniveauet at øges
 4. Lyden er tilbage til original-niveauet

Clip speed

Clip speed

Lydklip kan gøres kortere, ved at slette den overskydende del - det betyder dog at man mister noget af lydklippet.

Med justering af "Clip speed", kan du imidlertid justere hastigheden (og dermed varigheden) af et lydklip, uden at slette noget.

I dette eksempel er et videoklip (ca 32 sekunder) lidt længere end den tilhørende musik (ca 30 sekunder). Musikken skal nu tilpasses

Højreklik på lydsporet og vælg "Clip speed..."

Højreklik på lydsporet og vælg "Clip speed..."

Du kan nu justere klippets hastighed

Du kan nu justere klippets hastighed
 1. Indtast/vælg procentdel af originalhastighed. En værdi under 100 sætter hastigheden ned. En værdi over 100 sætter hastigheden op
 2. Klippets original-længde
 3. Længde efter justering
 4. Et flueben her fjerner lyden (Kan anvendes hvis man justerer Clip speed på video og vil vise "slow-motion" uden lyd)
 5. OK for at bekræfte ændringer

Nu passer klippene lidt bedre sammen

Nu passer klippene lidt bedre sammen
 1. Den grønne bjælke indikerer at klippet er ændret i hastighed
 2. Klik på den lille trekant/pil for at skjule bjælken

OBS: Ændrer du for meget på hastigheden, bliver lyden unaturlig og måske skal du over veje at finde et andet lydklip

Når flere lyde optræder på samme tid

Når flere lyde optræder på samme tid

Ved at justere på volumen kan man gøre lydsiden af en video behagelig for "seerne". Samtidig kan man fremhæve relevante lyde og dæmpe mindre relevante

I dette skærmbillede ses øverst en lydeffekt, i midten ses lydsporet fra et videoklip, og nederst ses underlægningsmusik.

Lige nu er alle lyde lige høje/kraftige, men det kan ændres...

Efter redigering

Efter redigering
 1. Lyden fader ind, for at give en mere behagelig start
 2. Tilsvarende fader lyden ud til sidst
 3. Når lydeffekten optræder, dæmpes både videolyd og underlægningsmusik, så effekten træder tydeligere frem