Optag skærm og webcam

Start med at vælge "Record the screen"

Inden optagelsen starter, kan du justere optageområde, webcam og lyd

 • Flyt og skalér området, der skal optages. Indtast eventuelt et bestemt format (pixels - bredde x højde)
 • Vælg evt. at optage hele skærmen Klik på pilen ved siden af "Custom" for at vælge blandt forskellige standard formater
 • Slå webcam til/fra
 • Slå lydoptagelse til/fra (Pilen ved denne knap vælger mellem flere inputs - f.eks. integreret mikrofon, ekstern mikrofon m.m.). Juster evt. lydstyrke
 • Start til sidst din optagelse

Nu tælles der ned og optagelsen starter

 • Følg nedtællingen til optagelse - bemærk at tasten F10 kan bruges til at stoppe optagelsen
 • De grønne vinkler på skærmen, indikerer det område der optages (Men vises ikke i selve optagelsen)
 • Du kan følge optagelses længde, justere lyd, se hvad dit webcam optager og f.eks. pause optagelsen.

Når du stopper optagelsen, kan den gennemses inden du går videre

 • "Shrink to fit" tilpasser det optagede til vinduet, så du kan se hele det optagede område (Nyttig f.eks. ved optagelse af fuldskærm)
 • "Save and edit": Gemmer din optagelse og åbner Camtasia Studio (Hvis du vil redigere din optagelse)
 • "Produce": Omdanner din optaglese til en videofil uden redigering
 • "Delete": Start forfra på en ny optagelse, uden at gemme

Start med at vælge "Record the screen"

Start med at vælge "Record the screen"

Inden optagelsen starter, kan du justere optageområde, webcam og lyd

Inden optagelsen starter, kan du justere optageområde, webcam og lyd
 1. Træk i dette symbol for at flytte området, der skal optages
 2. Træk i et af håndtagene for at skalere området, der skal optages
 3. Klik her for at optage hele skærmen
 4. Klik på pilen ved siden af "Custom" for at vælge blandt forskellige standard formater
 5. Indtast manuelt et bestemt format (pixels - bredde x højde)
 6. Slå webcam til/fra (Pilen vælger blandt flere webcams, hvis du har mere end et til rådighed)
 7. Forhåndsvisning af webcam
 8. Slå lydoptagelse til/fra (Pilen vælger blandt flere inputs - f.eks. integreret mikrofon, ekstern mikrofon m.m. Se herunder!)
 9. Juster lydstyrke
 10. Start optagelse

Vælg lydkilder og dæmp evt. systemlyde

Vælg lydkilder og dæmp evt. systemlyde

Vælg f.eks. intern eller ekstern mikrofon

Fjern dette flueben for ikke at optage systemlyde (Windows-advarsler, lyd ved ny e-mail m.m.)

Nu tælles der ned og optagelsen starter

Nu tælles der ned og optagelsen starter
 1. Følg nedtællingen til optagelse - bemærk at tasten F10 kan bruges til at stoppe optagelsen
 2. De grønne vinkler indikerer det område der optages (Men vises ikke i selve optagelsen)
 3. Her kan du følge optagelses længde, justere lyd, se hvad dit webcam optager og f.eks. pause optagelsen (Hvis du optager hele skærmen, lægges denne boks i proceslinjen)

Når du stopper optagelsen, kan den gennemses inden du går videre

Når du stopper optagelsen, kan den gennemses inden du går videre
 1. Visning skærmområde
 2. Visning af webcam,
 3. Træk i den blå knap for at "spole" i det optagede
 4. Visning af forløbet tid/samlet tid
 5. "Shrink to fit" tilpasser det optagede til vinduet, så du kan se hele det optagede område (Nyttig f.eks. ved optagelse af fuldskærm)
 6. Kontrol af afspilning
 7. "Save and edit": Gemmer din optagelse og åbner Camtasia Studio (Hvis du vil redigere din optagelse)
 8. "Produce": Omdanner din optaglese til en videofil uden redigering
 9. "Delete": Start forfra på en ny optagelse, uden at gemme