Spalter/Kolonner

Spalter/Kolonner kan være nyttige hvis du f.eks. skal skrive en avisartikel. Sådan gør du:

  • Start med at markere teksten, der skal inddeles i spalter/kolonner (Brug CTRL+A hvis du vil markere hele dokumentet)
  • Vælg fanen "Sidelayout" og knappen "Spalter". Veælg herefter det antal spalter, du ønsker
  • Nu inddeles den markerede tekst i spalter/kolonner
  • Du ophæver spalter/kolonner ved tilsvarende at markere teksten og vælge "En" på listen over antal spalter.
  • Du kan justere spaltebredden på flere måder. Start med at vælge fanen "Vis" og sæt flueben i "Lineal"
  • Træk på kanten af den grå markering (Midten af linealen) for at justere bredden. (Tip: Din skrivemarkør skal være sat i spalterne, før du kan justere den)
  • Alternativt vælger du "Flere spalter..." (Fanen "Sidelayout", knappen "Spalter")
  • Du kan nu justere spalterne manuelt (Antal, bredde, afstand m.m.)

Start med at markere teksten, der skal inddeles i spalter/kolonner

Start med at markere teksten, der skal inddeles i spalter/kolonner

Tip: Brug CTRL+A hvis du vil markere hele dokumentet

Vælg fanen "Sidelayout" og knappen "Spalter". Veælg herefter det antal spalter, du ønsker

Vælg fanen "Sidelayout" og knappen "Spalter". Veælg herefter det antal spalter, du ønsker

Nu inddeles den markerede tekst i spalter/kolonner

Nu inddeles den markerede tekst i spalter/kolonner

Du ophæver spalter/kolonner ved tilsvarende at markere teksten og vælge "En"

Du ophæver spalter/kolonner ved tilsvarende at markere teksten og vælge "En"

Du kan justere spaltebredden på flere måder. Start med at vælge fanen "Vis" og sæt flueben i "Lineal"

Du kan justere spaltebredden på flere måder. Start med at vælge fanen "Vis" og sæt flueben i "Lineal"

Træk på kanten af den grå markering for at justere bredden

Træk på kanten af den grå markering for at justere bredden

Tip: Din skrivemarkør skal være sat i spalterne, før du kan justere den

Alternativt vælger du "Flere spalter..."

Alternativt vælger du "Flere spalter..."

Du kan nu justere spalterne manuelt

Du kan nu justere spalterne manuelt