Grundlæggende formatering af tekst

Formatering af tekst er det samme som at ændre på tekstens udseende - sådan gør du:

 

Start med at markere den tekst, du vil ændre på:

Start med at markere den tekst, du vil ændre på:

Nu kan skrifttypen ændres

Nu kan skrifttypen ændres

Tip: Den ændrede skrifttype vises, bare du holder musen over en ny type. Først når du klikker på skriftypen, anvendes den i dokumentet

Også skriftstørrelsen kan ændres

Også skriftstørrelsen kan ændres

Tip: Den ændrede skriftstørrelse vises, bare du holder musen over en ny størrelse. Først når du klikker på skriftstørrelsen, anvendes den i dokumentet

Alternativt kan du klikke i ruden med skriftstørrelse og angive et tal manuelt

Alternativt kan du klikke i ruden med skriftstørrelse og angive et tal manuelt

Eller bruge disse knapper til at forstørre/formindske størrelsen

Eller bruge disse knapper til at forstørre/formindske størrelsen

Du kan også ændre på store og små bogstaver

Du kan også ændre på store og små bogstaver

Praktisk, hvis man f.eks. er kommet til at skrive med CAPS LOCK slået til.

Al formatering kan slettes, så tekstens egenskaber "nulstilles"

Al formatering kan slettes, så tekstens egenskaber "nulstilles"

Knapperne F (Fed), K (Kursiv) og U (Understreget)

Knapperne F (Fed), K (Kursiv) og U (Understreget)

Du ophæver disse funktioner ved at markere teksten og klikke på knapperne igen

Tekst kan gennemstreges

Tekst kan gennemstreges

Brug f.eks. denne funktion, hvis du vil markere en ændring i dokumentet

Knapperne "Sænket" og "Hævet" skrift kan være nyttige ved formler m.m.

Knapperne "Sænket" og "Hævet" skrift kan være nyttige ved formler m.m.

Tekst kan også tilføjes effekter

Tekst kan også tilføjes effekter
  1. Vælg blandt foruddefinerede effekter
  2. Eller juster effekterne manuelt

Word har en indbygget "overstregningstusch"

Word har en indbygget "overstregningstusch"

Vælg "Ingen farve" for at ophæve overstregningen

Tekstfarven kan naturligvis også ændres

Tekstfarven kan naturligvis også ændres
  1. Vælg blandt endnu flere farver
  2. Klik her for graduering: Blød/gradvis overgang mellem farver