"Gem" eller "Gem som" ?

Gem: Teksten gemmes med samme navn og samme sted som den har/befinder sig på i forvejen

Gem som: Teksten kan gemmes et nyt sted og med et nyt navn.

Første gang et dokument gemmes, vælges "Gem som" automatisk (selvom du vælger Gem), da teksten endnu ikke har et navn og en placering.

"Gem" og "Gem som" har forskellige funktioner

"Gem" og "Gem som" har forskellige funktioner

Gem: Teksten gemmes med samme navn og samme sted som den har/befinder sig på i forvejen

Gem som: Teksten kan gemmes et nyt sted og med et nyt navn.

Første gang et dokument gemmes, vælges "Gem som" automatisk (selvom du vælger Gem), da teksten endnu ikke har et navn og en placering.