Indholdsfortegnelse

 1. Velkommen til VUC Storstrøm v. Adm. direktør Martin Lasse Sieben
 2. VUC Storstrøms adresser
 3. Bestyrelsen
 4. Ledelsen
  1. Mød ledelsen - og din kollega
  2. Organisationsdiagram
 5. Samarbejdsstruktur
  1. MIO
  2. Arbejdsmiljøorganisationen
  3. Kursistråd
  4. Uddannelsesudvalg
  5. Kvalitetssikring på VUC Storstrøm
 6. Strategi
  1. Forretningsgrundlag
  2. idé- og værdigrundlag
  3. Strategi for VUC Storstrøm
  4. Ledelsesmæssige pejlemærker
  5. Kodeks for undervisning i den hybride skole
  6. Delstrategier
 7. Samarbejdsrelationer
 8. Politikker
  1. Personalepolitikken
   1. Sygefraværspolitikken
   2. Seksuel Chikane 
   3. Mobbepolitikken
   4. Stresspolitikken
   5. Mailpolitikken
   6. Rygepolitikken
 9. Kommunikation
 10. IT
 11. Sundhed og Trivsel
  1. Kantine
  2. Rygning
  3. Alkohol og misbrug
  4. Sygdom
   1. Sygemelding
   2. Barn 1. sygedag og barns 2. sygedag
   3. Alvorlig sygdom i familien
   4. Dødsfald
  5. Omsorgsdage
  6. Ferie
  7. Barsel
  8. Personaleforening
  9. Retningslinjer for personaleforplejning, repræsentation samt køb og modtagelse af gaver
  10. Når vi fester på arbejdspladsen
  11. Personalegoder
  12. Mærkedage
 12. Arbejdsmiljø
  1. Kontakt til arbejdsmiljørepræsentanterne og tillidsrepræsentanterne
  2. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø
   1. Skærmbriller 
   2. Forebyggelse af vold og trusler
 13. Arbejdstid
  1. Regelgrundlag
  2. Tidsregistrering
  3. Orlov
  4. Tjenestefrihed
 14. Løn
 15. Rekruttering, fastholdelse og fratrædelse
  1. Prøvetid
  2. Kompetenceudvikling
  3. Medarbejderudviklingssamtale (MUS)
  4. Ligestilling og ligeværd
  5. Social kapital herunder puljejob og aktiveringsordninger
  6. Fratrædelse
  7. Afskedigelse
  8. Påtale/Tjenstlig samtale
  9. Skriftlig advarsel
  10. Ændringer i ansættelsesforholdet
  11. Nøgler og IT-udstyr mv.
  12. Indkøb
 16. Tjenesterejser
 17. Forsikring